IL-FESTA
BIL-BANDIERI
Novembru 2003
Produzzjoni
Josette Ciappara
 

 
Elsa
 Romei
Roberta
Curmi
Francesca Vincenti Marc
Spiteri
Joe
Cortis
Clare
Agius
Anna
Navarrro
Jonathan
Grima

.

  PALK MALTI KONTEMPORANJU

DRAMMI                    PUBBLIKAZZJONIJIET                     ARKIVJU                  NOTI BIJOGRAFIĊI