www.orestecalleja.com


 

 

 

 

 

 

 

Oreste Calleja

Lil Oreste Calleja ħafna jiftakruh lejn tmiem is-snin sittin u I-bidu tas-snin sebgħin għax-xogħlijiet tiegħu fil-qasam tad-drammi. Iżda din il-ħidma letterarja tiegħu waqfet ħesrem meta fl-l974 emigra lejn I-lstati Uniti. Għalkemm il-ġibda lejn il-kitba bil-Malti, l-aktar dik tad-drammi, baqgħet tħeġġeġ u tbaqbaq fih, ix-xewqa li jissokta bil-kitbiet tiegħu ma setax iwettaqha, minħabba diversi raġunijiet. Kien biss meta reġa' lura Malta dan l-aħħar li din ix-xewqa tiegħu seta' jwettaqha permezz tal-pubblikazzjoni tal-ktieb Għasfar taċ-Ċomb — dramm fi tliet atti — li, fostl-oħrajn, jittratta diversi aspetti mill-ħajja Maltija.
 

Dwar l-Awtur:

Oreste Calleja twieled II-Ħamrun fl-l945. Studja fil-Liċeo u fil-Kulleġġ tal-Għalliema, San Mikiel, u għallem għal bosta snin fl-iskejjel tal-Gvera. Bejn l-l968 u l-l974 kiteb bosta xogħlijiet bil-Malti għall-palk, ir-radju u t-televiżjoni, ħafna minnhom milqugħin tajjeb, oħrajn, bħal Satira u Anestesija kienu kontroversjali għall-aħħar. Anestesija (meqjusa bħala prodott tat-Teatru ta' l-Assurd) intweriet fuq l-MTV f’għeluq l-għaxar anniversaju ta' l-istazzjon u qajmet polemika li damet ġimgħat sħaħ fil-ġumali lokali.

 
Oreste Calleja kien membru attiv tal-kumitat tal-Moviment Qawmien Letterarju u membru tal-bord editorjali ta' Sagħtar fit-twelid ta' din ir-rivista. Fl-l974 hu ħalla Malta għall-Ingilterra u wara għall-Amerika u ġie lura Malta fl-l99l. Barra, hu studja fl-Università ta' Londra u f’Universitajiet fi Florida fejn iggradwa fl-Arti u fil-Franċiż.

 
SAGĦTAR
Għadd Nru 6  Diċembru 1971

Edituri:
Mario Azzopardi,
Oreste Calleja
Oliver Friggieri

 


LURA 

PAUL FALZON                                                                                                                                                                                                                                         IL-MUMENT  il-Ħadd, 27 ta' Ġunju, l993  paġna 41l