anest bep vjo.jpg (270269 bytes)    

 


PALK MALTI KONTEMPORANJU
 

 ANESTESIJA

 
     
      HOME           BIOGRAFIJA               DRAMMI             PUBBLIKAZZJONIJIET                ARKIVJU                                                 
       

  L-ISKRIPT
 
POLEMIKA         


 

 

 

 

 


anestesija mtada 2 girl oval.jpg (128546 bytes)

 

First broadcast on REDIFFUSION in August 1969 with the following cast:

Karmenu Gruppetta
Johnny Navarro
Danny Callus
Josephine
Zammit Cordina
Victor Soler
Edwin Vella
Charles Scembri
Carmel Cuschieri
Alfred Scicluna
Christopher Warren
&
Donald Sammut


From the weekly
TV/Radio guide,
IL-GWIDA, August 1969.

***************
John Suda - Beppo

 

ANESTESIJA kien it-tieni dramm impenjat ta' Oreste Calleja u nkiteb fl-1969. Qablu kien kiteb u xandar "Għollieq fis-Serra", id-dramm li minnu tnebbaħ "Għasfur taċ-Ċomb" fl-1992.

Id-dramm ixxandar l-ewwel darba fuq ir-Rediffusion fit-28 ta' Awissu, 1969 u rebaħ ir-Rediffusion Silver Star  għas-sena 1970.

L-istorja  tad-dramm (kif deskritta fil-ħarġa tal-GWIDA numru 522, f''Settembru tal-1972) hija msejsa fuq "elementi allegoriċi u simboliċi, b'element qawwi tat-Teatru ta' l-Assurd," stil li l-awtur sfrutta fi tiegħu drammi ta' l-epoka, inklużi En Passant, Satira, Għargħar u Iġsmaiħirsa.

Żgur perň li ħadd ma stenna r-reazzjoni qawwija li kien hemm wara li d-dramm ġie adattat u  mxandar mill-MTV, taħt id-direzzjoni ta' Albert Marshall.

 

 

 


Fuq it-televiźjoni 
MTV SETTEMBRU 1972

Anestesija Pupa.gif (857321 bytes)
Joe Zammit Cordina, Alfred
Malliau Marlene Psaila


Catherine Bartolo Pulis 
u John Suda

 


 


"Territorju ġdid għall-MTV..."

IL-POLEMIKA u l- POST MORTEM

WARA LI ANESTESIJA
 ntweriet fuq it-televizjoni lokali, il-kontroversja li qamet fil-ġurnali damet għaddejja bosta ġimgħat.

"The most controversial play ever put on!"

Ara xi ftit mill-artikli ta' dak iż-żmien li jagħtu idea ċara ta' x'kienu l-argumenti tal-ġurnata u kemm huma jew m'humiex differenti minn dawk ta' llum. Fuq il-lemin - siltiet minn dak li nkiteb - favur u kontra.

"ippermettili
 ...nobżoq f'wiċċu"

"MTV were right
in taking the plunge"THE MALTA NEWS
September 29th, 1972

"Inkisru l-limiti
tat-truf u l-forom!"


 


 

 

ANestesija son poster.jpg (126563 bytes)

 


MTV 1Oth Anniversary
Issue no.522 of IL-GWIDA 
24-30th september 1972

 

 

 

 

   
   
Anes Buftif.gif (42455 bytes) 1999
Ritratti minn Anestesija,
part
i minn collage drammatiku meħud minn
4DRAMMI
 

kif imtellgħin mill-istudenti ta'
l-Iskola Nazzjonali tad-Drama
Mikelan
ġ Borg  
taħt id-direzzjoni ta'
Paul Portelli anestesija mtada 2.jpg (172988 bytes)
anestesi.GIF (56766 bytes)
Ħadu sehem:
Desirče Caruana ,Il-Buffu
u Anna Formosa, It-Tifel.

L-ISCRIPT
tad-dramm
 kif ixxandar fuq ir-REDIFFUSION fl-197
0.

NOTA
Jekk dan l-iskript  jintuża
għal skopijiet purament edukattivi, wieħed għandu permess li jipprintjah.  Ikun xieraq pero li l-awtur jinbagħatlu rikonoxximent  monetarju. Il-kif u l-kemm jitħalla totalemntf''idejn (u
il-kuxjenza) ta' min jagħmel dan l-użu
minnu.

 

 

PALK MALTI KONTEMPORANJ

 

                 HOME                    BIOGRAFIJA                 DRAMMI                PUBBLIKAZZJONIJIET                   ARKIVJU